Catalonia, Perpinyà / Regards, Rencontres de photografie

Villenueve de la Riviere/ Vilanova de la Ribera
Perpignan / Perpinyà
St-Estève / Sant Esteve
2-12 juin 2011