Amsterdam, Holland | Félix Vallotton: Het vuur onder het ijs | Van Gogh Museum #europeFélix Vallotton: Het vuur onder het ijs
14 februari - 1 juni 2014
Van Gogh Museum | Amsterdam

De Frans-Zwitserse kunstenaar Félix Vallotton (1865-1925) behoorde in de jaren ’90 van de 19de eeuw tot de kunstenaarsgroep Les Nabis (‘de profeten’). Deze kring van jonge avant-garde kunstenaars sloeg een nieuwe weg in naar een sterk decoratieve kunst, beïnvloed door het werk van Gauguin en Japanse prenten. Het Van Gogh Museum bezit een belangrijke collectie werken op papier van Les Nabis, waaronder een groot aantal houtsneden van Vallotton.

In de tentoonstelling Félix Vallotton: Het vuur onder het ijs worden schilderijen en prenten gecombineerd. Circa 60 schilderijen uit diverse internationale musea als het Musée d’Orsay in Parijs, Kunsthaus Zürich, The Baltimore Museum of Art, The Art Institute of Chicago en verschillende privéverzamelingen geven samen met ongeveer 40 prenten uit de collectie van het Van Gogh Museum een overzicht van alle facetten van Vallottons oeuvre.

Zwart-wit houtsneden.

Félix Vallotton bezocht de kunstacademie in Lausanne en verhuisde in 1882 naar Parijs om daar verder te studeren als portretschilder. Hij kreeg echter vooral internationale bekendheid met zijn opmerkelijke zwart-wit houtsneden, die ongeëvenaard zijn in stijl, techniek en sfeer. Er is steeds een onderhuidse spanning of dreiging voelbaar, maar de werken bevatten ook humor, waaronder vaak maatschappijkritiek schuilgaat.

Als schilder ontwikkelde Vallotton een zeer persoonlijke stijl, geïnspireerd door de Japanse prentkunst, het werk van de klassieke Franse meester Ingres, en de fotografie. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een gladde afwerking, een koele sfeer en een geraffineerd kleurgebruik.

Observerende houding.

Vallotton hield bewust afstand tot de wereld, maar observeerde hem scherp in al zijn wreedheid en absurditeit. Die observerende houding zien we terug in zijn schilderkunst en in zijn houtsneden. De beschouwer vraagt zich af wat er broeit onder dat gladde oppervlak. Welke emoties sluimeren onder die koele afstandelijkheid?

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Musée d’Orsay en de Réunion des musées nationaux - Grand Palais in Parijs, in samenwerking met het Van Gogh Museum en het Mitsubishi Ichigokan Museum in Tokio en Nikkei Inc. Met speciale steun van de Musées d’Art et d’Histoire, Genève en het Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne. Tot en met 20 januari 2014 is de expositie te zien in het Grand Palais in Parijs. Na Amsterdam reist de tentoonstelling  door naar het Mitsubishi Ichigokan Museum in Tokio.

-
Van Gogh Museum | Amsterdam

During the 1890s the Franco-Swiss artist Félix Vallotton (1865-1925) belonged to the group of artists known asLes Nabis (the prophets). This circle of young, avant-garde artists embarked on a new path whose highly decorative style of art was influenced by Gauguin and Japanese prints. The Van Gogh Museum has an important collection of works on paper by Les Nabis, which includes a large number of woodcuts by Vallotton.

The exhibition Félix Vallotton. Fire beneath the ice displays a mixture of paintings and prints. Around 60 paintings from various international museums, such as the Musée d’Orsay in Paris, the Kunsthaus Zürich, The Baltimore Museum of Art, The Art Institute of Chicago and various private collections, combined with some 40 prints from the Van Gogh Museum’s collection provide an overview of every facet of Vallotton’s oeuvre.

Black-and-white woodcuts.

Félix Vallotton attended the academy of art in Lausanne and moved to Paris in 1882 in order to continue his studies as a portrait painter. However, he has chiefly won international renown with his remarkable black-and-white woodcuts, which are unparalleled in style, technique and mood. An underlying tension or threat is always present in these works, although they also incorporate humorous elements that often harbour social criticism.

As a painter Vallotton developed a highly personal style, drawing his inspiration from Japanese print art, the work of the Neoclassical French master Ingres and photography. His style is characterised by a smooth finish, a cool atmosphere and a sophisticated use of colour.

Observing attitude.

Vallotton deliberately detached himself from the world which he observed sharply in all its cruelty and absurdity. This observing attitude is a feature of both his paintings and his woodcuts. What turmoil do his smooth surfaces conceal, what emotions slumber beneath that cool detachment?

The exhibition has been organised by the Musée d’Orsay and the Réunion des musées nationaux - Grand Palais in Paris, in collaboration with the Van Gogh Museum, the Mitsubishi Ichigokan Museum in Tokyo and Nikkei Inc, and enjoys the special support of the Musées d’Art et d’Histoire in Geneva and the Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne. The exhibition can be seen in the Grand Palais in Paris until 20 January 2014. After Amsterdam it will travel to the Mitsubishi Ichigokan Museum in Tokyo.

Van Gogh Museum
Postbus 75366
1070 AJ Amsterdam,