Visites narrades a la Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani #ca

manifest_visites1cat.jpg

cat:

Les visites narrades són recorreguts per l'exposició realitzats de la mà d'artistes, escriptors o comissaris. No són visites a l'ús on es marca un itinerari que descriu cadascuna de les obres sinó que cada convidat genera una deriva personal pels treballs o els aspectes de l'exposició que més li han cridat l'atenció. Una visió singular que ens suggereix una infinitat de relats.

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, amb estudis de cinema a la New School University i a la Film & Video Arts de Nova York. Entre d'altres, ha exposat a l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona, al Museo de Arte Carrillo Gil de Mèxic, al Centro Cultural Montehermoso de Vitòria, a la Casa Encendida de Madrid o al Centre d'Art Contemporani de Tarragona. Mireia Sallarès utilitza el vídeo com una via d'investigació antropològica, però també com un instrument narratiu, capaç de produir relat a partir de la complexitat de la realitat.

cast:

Las visitas narradas son recorridos por la exposición llevados a cabo por artistas, escritores o comisarios. No son visitas al uso donde se marca un itinerario que describe cada una de las obras, sino que cada invitado genera una deriva personal por aquellos trabajos o aspectos de la exposición que más les haya llamado la atención. Una visión singular que nos sugiere una infinidad de relatos.

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con estudios de cine en la New School University y en la Film & Video Arts de Nueva York. Entre otros, ha expuesto en el Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona, en el Museo de Arte Carrillo Gil de México, en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, en la Casa Encendida de Madrid o en el Centre d'Art Contemporani de Tarragona. Mireia Sallarès utiliza el video com una vía de investigación antropológica, pero también como un instrumento narrativo capaz de producir relatos a partir de la complejidad de la realidad.

eng:

Narrative Tour are itineraries for the exhibition conducted by artists, writers or curators. They are not typical tours in which a specific itinerary describing all the works is followed. Each guest generates a personal derive around the works and aspects of the show that have caught his or hers attention. A singular version that suggests us an infinite amount of stories.

Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) is graduated in Fine Arts from the University of Barcelona, with film studies at the New School University and the Film & Video Arts in New York. She has exhibited in Espai 13 at Fundació Joan Miró Barcelona, at the Museo de Arte Carrillo Gil in Mexico, in Centro Cultural Montehermoso in Vitoria, in La Casa Encendida of Madrid or in Centre d'Art Contemporani de Tarragona. Mireia Sallarès uses the video as a pathway of anthropological research, but also as an instrument capable of producing narrative stories from the complexity of reality.

+ info: http://centredart.bcn.cat/

Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona
c/ Sant Adrià, 20. 
08030 Barcelona, Catalunya
http://centredart.bcn.cat/