Clíniques d'Es Baluard + projecte 'The Spur' + Concert OSIB a Palma
Clíniques d'Es Baluard + Projecte 'The Spur' + Cicle concerts 'Simfònica en Petit'

Properes activitats

Abril - maig 2017
 
- Oberta la convocatòria d'inscripció per a participar a la tercera edició de "Les Clíniques d'Es Baluard", el nostre programa de formació no reglada per artistes. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juny. El curs  començarà el 15 de setembre de 2017 i finalitza el 28 d'abril de 2018. Durant els vuit mesos de duració, es contemplen dos encontres grupals presencials i sessions individualitzades d'anàlisi d'obra, recursos i capacitació a càrrec dels coaches Ana Laura Aláez, David Barro i Martí Manen ja siguin presencials o per skype, així com el seguiment per part dels responsables del curs, Javier Duero i Nekane Aramburu. Enguany a més amb novetats com la col·laboració amb Arts Centre (Miami) i FRAC Corse entre d'altres. Tota la informació sobre el programa així com tot allò que cal presentar per sol·licitar participar-hi es pot consultar al següent enllaç.
 
- Llançem la segona convocatòria de residencia per artistes del projecte 'The Spur' al museu. El termini de recepció de projectes finalitza el 31 de maig 2017 (inclòs). 'The Spur' és un projecte europeu de creació en xarxa amb la cooperació de 7 entitats culturals, dirigida a artistes en residencia per dur a terme treballs de recerca, investigación i processos creatius. En abril de 2017 la primera fase 'The Spur' a Es Baluard va comptar amb l'artista Pierre Pauze (Meudon, França 1990) amb el projecte Water Memory.
 
- Nou concert el diumenge 30 d'abril (12 hores) del cicle "Simfònica en Petit" a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que interpretaran 'Història d'un Soldat' del compositor Igor Stravinsky. Les entrades són gratuïtes i es tenen que recollir prèviament a les taquilles del museu, en horari de 10 a 20 h.

___


Clíniques d'Es Baluard + 'The Spur' project + Concert cycle 'Simfònica en Petit'

Upcoming activities

April - May 2017
 
- Open the call to participate in the third edition of "Les Cliniques d'Es Baluard", our non-regulated training program for artists. The deadline for submitting applications is June 15. The course will begin on September 15, 2017 and end on April 28, 2018. During the eight-month period, two face-to-face group meetings and individualized analysis of work, resources and training sessions will be conducted by coaches Ana Laura Aláez , David Barro and Martí Manen, either face-to-face or via Skype, as well as tutoring by course leaders, Javier Duero and Nekane Aramburu. As a novelty this year we have collaborated with Arts Center (Miami) and FRAC Corse among others. All the information about the program, as well as the material to be presented can be consulted at the following link. 

- We launched the second call for artists for the project 'The Spur' in the museum. Deadline for receipt of projects ends on May 31 (included). 'The Spur' is a European networking project with the cooperation of 7 cultural entities, aimed at artists in residence to carry out research, research and creative processes. The first phase of this project was in April 2017 and featured the artist Pierre Pauze (Meudon, France 1990) with his Water Memory project.
 
- New concert on Sunday 30th April (12 hours) of the cycle "Simfònica en Petit" by the Orquestra Simfònica de les Illes Balears, which will play 'History of a Soldier' by composer Igor Stravinsky. Tickets are free and must be collected in the museum's lockers, from 10 to 20 hours.


___

Clíniques d'Es Baluard + Proyecto 'The Spur' + Ciclo concierto 'Simfònica en Petit'

Próximas actividades
Abril - mayo 2017

- Abierta la convocatoria de inscripción para participar en la tercera edición de "Les Clíniques d'Es Baluard", nuestro programa de formación no reglada para artistas. El término para la presentación de solicitudes es el 15 de junio. El curo empezará el 15 de septiembre de 2017 y finalizará el 28 de abril de 2018. Durante los ocho meses de duración, se contemplan dos encuentros grupales presenciales y sesiones individualizadas de análisis de obra, recursos y capacitación a cargo de los coaches Ana Laura Aláez, David Barro y Martí Manen, ya sean encuentros presenciales o por Skype, así como el seguimiento por parte de los responsables del curso, Javier Duero y Nekane Aramburu. Este año además con novedades como la colaboración con Arts Centre (Miami) y FRAC Corse entre otros. Toda la información sobre el programa, así como el material a presentar se puede consultar en el siguiente enlace.
 
- Lanzamos la segunda convocatoria de residencia para artistas del proyecto 'The Spur' en el museo. El plazo máximo para recepción de proyectos finaliza el 31 de mayo (incluido). 'The Spur' es un proyecto europeo de creación en red con la cooperación de 7 entidades culturales, dirigido a artistas en residencia para llevar a cabo trabajos de búsqueda, investigación y procesos creativos. En abril de 2017 la primera fase en Es Baluard contó con el artista Pierre Pauze (Meudon, Francia 1990) con su proyecto Water Memory. 
 
- Nuevo concierto el domingo 30 de abril (12 horas) del ciclo "Simfònica en Petit" a cargo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que interpretará 'Historia de un soldado' del compositor Igor Stravinsky. Las entradas son gratuitas y han de recogerse previamente en las taquillas del museo, en horario de 10 a 20 horas.

 
FUNDACIO ES BALUARD
MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Plaça Porta de Santa Catalina, 10 
BALUARD DE SANT PERE
Palma, Balears#balears #agenda #artistes #museus #beques #patrimoni #en #ca #es #europe