L’art de les experiències | Xerrada a la Galeria Sicart de Vilafranca del PenedèsAntònia del Río. Fotografia de Joanma Ramos per a El Punt Avui.


Miguel Fuster. Fotografia de Joanma Ramos per a El Punt Avui.

L'art de les experiències. 
29/04/2017. 12,30 h.
 
Antònia del Rio sol recollir en les seves obres experiències viscudes per altres, com per exemple la seva relació amb un llibre de préstec i convertir-la en una experiència pròpia que al seu torn passa a ser una experiència per les persones que contemplin la seva obra. Al seu torn, Miquel Fuster s'alimenta de la seva pròpia experiència. En tots dos casos, l'experiència és la matèria primera de la seva creació.

Conduits per Jaume Vidal, redactor en Cap de Cultura i Espectacles del diari El Punt Avui, en el context de les seves respectives exposicions a la galeria, els dos artistes parlaran de les motivacions que aquesta experiència els porta a la creació.

___


04/29/2017. 12,30 h.
El arte de las experiencias. 
 
Antònia del Río suele recoger en sus obras experiencias vividas por otros, como por ejemplo su relación con un libro de préstamo y convertirla en una experiencia propia que a su vez pasa a ser una experiencia para las personas que contemplen su obra . A su vez, Miquel Fuster se alimenta de su propia experiencia. En ambos casos, la experiencia es la materia prima de su creación.

Conducidos por Jaume Vidal, redactor Jefe de Cultura y Espectáculos del diario El Punt Avui, en el contexto de sus respectivas exposiciones en la galería, los dos artistas hablarán de las motivaciones que esta experiencia los lleva a la creación.

Galeria Sicart. 
Carrer de la Font, 44. 
Vilafranca del Penedès, Catalunya.
www.galeriasicart.com

#es #ca #catalunya #conferències #agenda #galeries #artistes #gratis