Descobreixen a Ullastret un objecte de plom amb una inscripció ibèricamuseu
Actualització instantània 12 de febrer de 2018
NOTÍCIES


Després de la troballa, l'objecte s'ha traslladat al laboratori de restauració del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona per fer una primera avaluació del seu estat de conservació i un estudi més acurat. Les excavacions del fossat defensiu del jaciment d'Ullastret van començar al novembre i formen ...
Google Plus Facebook Twitter Marca com a irrellevant